ข่าวประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและอาคารหอพักนักเรียน รับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกเคมี 2.ตำแหน่งพนักงานเทคนิควิชาเอกชีววิทยา